Xem nhanh

Cá Đéc Phi Lê

Trọng lượng/miếng(g): 25g~100g, thành phần: Cá đéc, muối...
Xem chi tiết
Xem nhanh

Cá Lạt Tempura

Thành phần: Cá lạt, bột tempura, dầu ăn... miếng(g): 10g~20g
Xem chi tiết
Xem nhanh

Cá Đéc Tempura

Thành phần: Cá đéc, bột tempura, dầu ăn... miếng(g): 50g, 60g
Xem chi tiết
Xem nhanh

Mực Ống Karaage

Thành phần: Mực ống, bột mix..., cắt khoanh bản 1cm ~1.2cm/miếng
Xem chi tiết
Xem nhanh

Cá Lạt Karaage

Thành phần: Cá lạt, cá bột mix, dầu ăn, muối, gia vị, Trọng lượng / miếng(g): 10g, 20g
Xem chi tiết
Xem nhanh

Bạch Tuộc Karaage

Thành phần: Bạch tuộc, bột mix, dầu ăn... , miếng(g): 10g, 12g
Xem chi tiết
Xem nhanh

Tôm Ép

Thành phần: Tôm, tinh bột khoai tây, dầu ăn ..., Trọng lượng / miếng(g): 8g~10g
Xem chi tiết
Xem nhanh

BẠCH TUỘC ÉP

Thành phần: Bạch tuộc, tinh bột khoai tây, dầu thực vật... - miếng(g): 6g, 8g, 10g
Xem chi tiết
Xem nhanh

Bạch tuộc nguyên con luộc

Thành phần: Bạch tuộc, muối, miếng(g): loại 16~25con; 40~60con; 60~80con
Xem chi tiết