Cải thiện môi trường-không chỉ là công việc dọn dẹp và làm sạch môi trường làm việc mà còn bao hàm trong đó một khái niệm sâu rộng hơn, mang đến cho mỗi người nhiều lợi ích hơn.

Cải thiện môi trường-không chỉ là công việc dọn dẹp và làm sạch môi trường làm việc mà còn bao hàm trong đó một khái niệm sâu rộng hơn, mang đến cho mỗi người nhiều lợi ích hơn.

Công ty Oka Foods nổi tiếng với các các hoạt động cải thiện môi trường, với việc định hình một chuỗi các hoạt động lau chùi có kỷ luật, sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn và vệ sinh một cách kỹ lưỡng từ quan điểm của khách hàng.

Chúng tôi muốn trích dẫn kế hoạch của công ty như sau “Cải thiện môi trường là văn hóa của công ty và không chỉ là làm sạch”.

Mục đích của nó là sự chuẩn bị môi trường cho các hoạt động bảo trì môi trường được bắt đầu vào khoảng 8h35 sau cuộc họp buổi sáng và sẽ kéo dài đến 9 giờ sáng.

Theo quy định, mỗi nhân viên đều thực hiện hàng ngày và cơ bản sẽ không có công việc nào khác ngoài các công việc cải

thiện môi trường đang được thực hiện. Trong cải thiện môi trường, chúng ta cần phải suy nghĩ thấu đáo về cả cách thức và việc thực hành cải thiện môi trường.

Ngoài ra, công ty tiến hành dọn dẹp sách sẽ khu vực xung quanh, bên ngoài khuôn viên mỗi tháng một lần trong khoảng 30 phút.

Cải thiện môi trường không chỉ là làm sạch mà còn bao gồm cả loại bỏ các vật dụng không cần thiết các dạng như hàng hóa, đồ dùng, thư tín, dữ liệu sau đó sắp xếp chúng, khuyến khích cách thức “3 cố định” (bao gồm vị trí cố định, đầu mục cố định, không thay đổi), chào hỏi lịch sự, đảm bảo giờ giấc làm việc…

MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG

Kinh nghiệm từ thành công nhỏ

Kinh nghiệm từ thành công nhỏ

Đó là một sự thay đổi có thể được trải nghiệm ngay lập tức và hệ quả là niềm vui mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được thông qua hoạt động vệ sịnh dưới khẩu hiệu rằng là “chúng tôi có thể vệ sinh”.
Hiểu tầm quan trọng của sự thay đổi

Hiểu tầm quan trọng của sự thay đổi

Hiểu được sức ảnh hưởng của thói quen lên công việc và đang hướng khả năng chống lại sự thay đổi qua việc trải nghiệm sự thay đổi tích cực bằng các thói quen mới đó là dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp mỗi ngày.
Cải thiện kỹ năng cơ bản nhân viên

Cải thiện kỹ năng cơ bản nhân viên

Các hoạt động cải thiện môi trường sẽ không tạo ra kết quả nếu không có thái độ tích cực. Chỉ khi nào bạn cố gắng tạo ra kết quả thì bạn mới có khả năng nhận ra, cải thiện và làm việc cùng với các đồng nghiệp.

Bằng cách chủ động cải thiện môi trường, nhân viên dần trở nên ổn định hơn và cùng với đó họ đã có thể suy nghĩ và hành động một cách độc lập và xu hướng này trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian.

Khởi đầu tuyệt vời cho hoạt động cải thiện môi trường ngay trong môi trường làm việc của mình từ các việc giản đơn nhất như dọn rác, chùi rửa các khu vực công cộng, sắp xếp bàn làm việc, cải tiến nhỏ trong công việc... Mỗi hoạt động đều đem đến cho chúng ta năng lượng tích cực, qua đó tăng sự hứng khởi và hiệu quả làm việc

Hoạt động vệ sinh cải thiện môi trường cả bên ngoài trụ sở công ty giúp môi trường xanh sạch đẹp

Cải thiện môi trường bao gồm các hoạt động sắp xếp lại các vật dụng thật ngăn nắp, dễ tìm và tiện dụng nhất cho công việc