NHÓM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN THEO YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH CỦA KHÁCH HÀNG

Đáp ứng yêu cầu và chế biến sản phẩm phù hợp nhất với từng đối tượng khách hàng như Khách sạn, trường học, bệnh viện, nhà hàng…

Bằng cách triển khai hợp tác hiệu quả, chúng tôi đáp ứng linh hoạt nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng như sản xuất nhỏ và hỗn hợp, giao hàng trong thời gian ngắn.

Sản xuất theo đơn hàng với nhóm gia công độc quyền trong sản xuất với quy mô nhỏ, vừa và lớn, phù hợp với các đặc thù của từng khách hàng, từng tổ chức, đúng như mục tiêu hoạt động của Oka Foods là “Hữu ích với mọi đối tác

CÁC LỢI ÍCH CỦA NHÓM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

CÁC LỢI ÍCH CỦA NHÓM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN
  • Giao hàng đúng chất lượng cam kết, đúng hẹn theo kế hoạch
  • Sản phẩm đặt hàng theo đúng yêu cầu thỏa thuận từ chúng loại, kích thước, cách chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển
  • Hỗ trợ dịch vụ kho hàng cho tình trạng cấp bách như lũ lụt, hạn hán...
  • Giám sát và theo dõi chất lượng sản phẩm
  • Đề xuất cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ từ cơ sở chế biến.