KHO DỮ TRỮ THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

  • Hỗ trợ và cung cấp thực phẩm trong các điều kiện đặc biệt như bão lụt, các sự kiện bất khả kháng… giúp khách hàng luôn chủ động trong mọi điều kiện thời tiết, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
  • Cung cấp và duy trì cung cấp thực phẩm cho các đối tác, khách hàng là công ty, các nhà trẻ, trường mẫu giáo, bệnh viện, khách nhà hàng… thông tin địa điểm, khối lượng theo yêu cầu và các mục đích khác với các điều khoản và ràng buộc cụ thể và giới hạn.

LỢI ÍCH CỦA KHO DỮ TRỮ HÀNG CHO TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP